top of page
1054.jpg

Dr. Patay Géza

ügyvéd, külkereskedelmi szakjogász, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Szakmai elismerés:

Eötvös Károly díj (Budapesti Ügyvédi Kamara 2006.)

 

Tanulmányok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, jogi kar

Leiden University amerikai jogi tanulmányok programja

 

Praxisok és oktatói tevékenység:

kereskedelmi jog, közbeszerzési jog, szerződések joga, tulajdonjog, közigazgatási jog, környezetvédelem, restitúció, nemzetközi magánjog és közjog, alapítványi jog, bizalmi vagyonkezelés, peres képviselet.

Oktatói, majd záróvizsgai elnöki tevékenység a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, számos közbeszerzési tárgyú előadás különböző fórumokon, egyetemeken, e-learning  oktatás a Mérnöki Kamara számára.

 

Nyelvek: magyar, angol

drpataygeza

PUBLIKÁCIÓK

 • A „Közbeszerzési döntvények, tapasztalatok" (1998. Logod Bt.) című szakkönyv társszerzője.
   

 • „A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" (1999- HVG-ORAC) című szakkönyv szerkesztője és egyik szerzője.
   

 • A Közbeszerzések Tanácsa részére készített, a „Standard ajánlattételi dokumentációk és eljárási irányelvek” című útmutató társszerzője.
   

 • A „Közbeszerzés Európában” (2004. CBC Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft.) című kötet közösségi szintű jogorvoslattal foglalkozó fejezetének szerzője.
   

 • Az „Információs csomag” és „Útmutató a kedvezményezettek részére a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokból megvalósított közbeszerzésekre vonatkozó szabályokról” című útmutató társszerzője.
   

 • A „Segédlet a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazásához” című anyag (2004. HVG-Orac Kiadó) társszerzője.
   

 • Az „Útmutató a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteihez” című kiadvány (a Nemzeti Fejlesztési Hivatal kiadásában 2006.) társszerzője.
   

 • „A közbeszerzés joga, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény magyarázata” (2016. HVG-ORAC) című szakkönyv szerkesztője és egyik szerzője.
   

 • „Közbeszerzési jogi – polgári jogi összefüggések (az alvállalkozó és az erőforrását felajánló szervezet problémái)” című, a Magyar Jog 2006. decemberi számában megjelenő cikk társszerzője.
   

 • „Egyszerűbb vagy nehezebb lesz közbeszerezni 2012-ben?” című, a Jegyző és Közigazgatás 2011. évi 6. számában megjelenő cikk szerzője.
   

 • Az önkormányzati tulajdonban lévő kúriák hasznosításának lehetséges modellje” című, a Jegyző és Közigazgatás 2014. évi 5. számában megjelent cikk társszerzője.
   

 • „Az önkormányzati tulajdonban lévő kastélyok és kúriák megmentésének egyik útja” című, a Jegyző és Közigazgatás 2014. évi 5. számában megjelent cikk társszerzője.
   

 • A Kúria által „A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített „Összefoglaló vélemény” részeként közzétett „Az alkalmassági feltételek megítélése a bírósági joggyakorlat tükrében” című III. fejezet szerzője (2017, Kúria honlapja).
   

1113.png

KONZULTÁCIÓS PARTNEREK

1056.jpg

Dr. Cser-Palkovics Tamás

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Tanulmányok:

Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Grazi Egyetem Európajogi Kutatóintézete (nyári egyetem)

Maribori Egyetem Jogtudományi Kara (nyári egyetem)

Europa Kolleg Hamburg (8 hónap)

Korábbi munkahelyek:

Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási és Alkotmányjogi Tanszék (egyetemi tanársegéd)

Székesfehérvári Városi Bíróság (fogalmazó)

Schlutius, Espey & Partner (gyakornok)

Jelenlegi munkahely:

dr. Patay Géza ügyvéd irodája (ügyvéd, 1998-tól)

Praxisok és oktatói tevékenység:

kereskedelmi jog, közbeszerzés, perképviselet, restitúció, közigazgatási jog

Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1994-1995)Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (1999-2004)Mérnöki Kamara számára internetes oktatás Közbeszerzési jogi tárgyú előadások különböző fórumokon, egyetemeken.

drcserpalkovicstamas

PUBLIKÁCIÓK

 • „Kártérítési felelősség a közbeszerzési jogsértésekért" című, a Wolters Kluwer gondozásában kiadott online szakfolyóirat 2020/5. számában megjelent cikk szerzője (2020)
   

 • "A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" (2004-, HVG-ORAC) című, 4-7. kiadásban megjelenő szakkönyvek társszerzője.
   

 • A Közbeszerzések Tanácsa részére készített, a „Standard ajánlattételi dokumentációk és eljárási irányelvek” című útmutató társszerzője.
   

 • A „Segédlet a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alkalmazásához” című segédlet (2004. HVG-Orac Kiadó) társszerzője.
   

 • "Az Európai Közösség külső és belső jogforrásai" című tanulmány szerzője (1999 Magyar Jog, 1997 Bírák Lapja című folyóiratokban (1997. és 1999.).
   

 • „Közbeszerzési jogi – polgári jogi összefüggések (az alvállalkozó és az erőforrását felajánló szervezet problémái)” című, a Magyar Jog 2006. decemberi számában megjelenő cikk társszerzője.
   

 • „Az ajánlat (részvételi jelentkezés) formai hibájának közbeszerzési joga” című, a Jegyző és közigazgatás 2012. évi 1. számában megjelenő cikk szerzője.
   

 • „Az ajánlat (részvételi jelentkezés) formai hibájának közbeszerzési joghatása” című, a Jegyző és Közigazgatás 2012. január-februári számában megjelenő cikk szerzője.
   

 • „A Kbt. és az új Ptk. viszonyrendszere” című, a HVG-ORAC „ptk2013.hu” sorozat részeként megjelent cikk szerzője (2014).
   

 • „A Kbt. és az új Ptk. viszonyrendszere” című, a Jegyző és Közigazgatás 2015. március-áprilisi számában megjelenő cikk szerzője.
   

 • „Új értékelési szempont a közbeszerzési eljárásokban” című, a Jegyző és Közigazgatás 2017. január-februári számában megjelenő cikk szerzője.
   

 • A Kúria által „A közbeszerzésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat” vizsgálati tárgykörre felállított Joggyakorlat-elemző Csoport által készített „Összefoglaló vélemény” részeként közzétett „Az alkalmassági feltételek megítélése a bírósági joggyakorlat tükrében” című III. fejezet szerzője (2017, Kúria honlapja
   

1113.png
1233.jpg

Dr. Mészáros Áron

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Tanulmányok:

Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak

St. Philips Chambers (Birmingham) – szakmai gyakorlat

Praxisok és oktatói tevékenység:

közbeszerzési jog, polgári jog, társasági jog, munkajog, szerzői jog, a vagyonkezelő alapítványok egyes kérdései.

 

Több közbeszerzési tárgyú előadás különböző fórumokon, e-learning előadás a Magyar Mérnöki Kamara tagjai számára.

 

Nyelvek: magyar, angol

drmeszarosaron

PUBLIKÁCIÓK

 • ​"A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára" (2009. HVG-ORAC) című szak-könyv társszerzője.
   

 • „A közbeszerzés joga, A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény magyarázata” (2016. HVG-ORAC) című szakkönyv társszerzője.
   

 • „Ajánlati biztosíték a közbeszerzésekben” című, a Jegyző és közigazgatás 2012. évi 2. számában megjelenő cikk szerzője..

1113.png
fenyereva.jpg

Dr. Fenyér Éva

ügyvéd

Tanulmányok:

ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak.

Ügyvédi tevékenység: közbeszerzési jog.

Társszerzője a „Közbeszerzési döntvények, tapasztalatok” c. jogi szakkönyvnek (Logod Bt. kiadó, 1997.) és a „A közbeszerzés joga, kommentár a gyakorlat számára” c. jogi szakkönyvnek (HVG-ORAC kiadó, 2004.)

 

Irat- és dokumentumkezelési tevékenység:

közbeszerzési eljárásban résztvevők számára on-line adatbázis,

ügyvédek részére irat-, dokumentumkezelő- és archiváló rendszer,

ügyvédek részére tudásmenedzsment szoftver fejlesztésében részvétel, valamint ügyvédi iratkezelés kamarai oktatása ügyvédjelölteknek

 

Nyelvek: magyar, angol

1113.png
drfenyereva
szaszpeter.jpg

Dr. Szász Péter

ügyvéd

Tanulmányok:

Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Állam- és Jogtudományi Kar.

Praxisok és oktatói tevékenység:

Polgári jog, közbeszerzési jog, munkajog, közigazgatási jog, civil szervezetek joga.

Oktatói tevékenység az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán.

PUBLIKÁCIÓK

 • A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosításának szabályai I-II. (Jegyző és Közigazgatás 2016. évi 3. és 4. szám)
   

 • A közbeszerzési eljárásokban a referencia előírására és igazolására vonatkozó egyes szabályok [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] módosulása (Jegyző és Közigazgatás 2017. )

1113.png
drszaszpeter
juhaszvera.jpg

Dr. Juhász Veronika

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Tanulmányok:

Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak

Pázmány Péter Katolikus Egyetem közbeszerzési szakjogász.

Praxisok és oktatói tevékenység:

Közbeszerzési jog, polgári jog, társasági jog, ingatlanjog.

Nyelvek: magyar, német

1113.png
drjuhaszveronika

CÍM

Dr. Patay Géza Ügyvédi Irodája

1026 Budapest, Pasaréti út 72

TÉRKÉP

ELÉRHETŐSÉG

Telefon:

+36-1-200-4938

+36-1-200-6747

Fax:

+36-1-200-5977

E-mail:

patay.attorney@patay.hu

bottom of page